سومین نسخه های بتای iOS 12.1.3 ، watchOS 5.1.3 و tvOS 12.1.2 برای تست و ازمایش منتشر شده است

در روز دوشنبه ، اپل سومین نسخه های بتای iOS 12.1.3 ، tvOS 12.1.2 و watchOS 5.1.3 را برای توسعه دهند

<-BlogAbout->
میکائیل نیک اندیش pinez
میکائیل نیک اندیش pinez
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ