حال من خوبه چرا ناراحتی حال من خوبه

مگه دعوا کار من بوده

تو که هر چیز خوب داری مال من بوده

حال من خوبه چرا ناراحتی حال من خوبه

مگه دعوا کار من بوده

تو که هر چیز خوب داری مال من بوده

حال من خوبه

مال ماری مال مشروبه

گاهی عالی گاهی بد خوبه

جای خالی جای وقت بوده

آره انگار قفل شدم سر جا

ی قدم میرم جلو ی قدم عقب

ی هفتس میرم تا صبح یسره از شب

یسره میدم قول

ی ذره عوض میشم

بعد دو قلپ سریع قولو پس میدمامتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 7
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 24 اسفند 1396 | 3:19 | نویسنده : میکائیل نیک اندیش |