دانلود آهنگ من دیوانه از میلاد باران

همه فهمیدن من و تو بهم وصلیم زیر بار طعنه ها ساده نشکستیمهمه فهمیدن ساده دل بستیم اهل احساس شدیمو هم چنان هستیمدل من دیوانه ی عاشق به تو گرم است به اینکه باشیهمه ی جهان داده ام از دست شاد شادم همین که باشیتو مرا گر بکشی غصه ای نیست این که حس کنم تو خوشی غصه ای نیستهمه بروند بر باد تو بمان با من تو بگو دلت با کیست دگران

<-BlogAbout->
همه چی خونه
همه چی خونه
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ