اینستاگرام به کاربر اجازه دانلود اطلاعات خود را میدهد

بر اساس گزارش Techcrunch، اینستاگرام از برنامه های جدید خود برای کاربران خبر داد که در آن کاربر می تواند اطلاعات اکانت خود را دانلود نماید. پس از انتشار مقاله ای توسط تک کرانچ مبنی بر فقدان ذخیره اطلاعات در این سرویس، یک سخنگوی اینستاگرام به او پاسخ داد. جزئیات این ویژگی بایستی توسط اینستاگرام تشریح شود زیرا هنوز اطلاع

<-BlogAbout->
همه چی خونه
همه چی خونه
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ