منظور از پلتفرم (Platform) چیست؟ آشنایی با مفهوم و تعریف پلتفرم در کامپیوتر و ..

امروزه کلمه پلتفرم بسیار شنیده می شود. آیا می دانید پلتفرم چیست و چه استفاده هایی از آن می شود؟ با ما در انزل وب همراه باشید تا شما را با معنا و مفهوم پلتفرم (Platform) آشنا کنیم و دریابیم دقیقا چه سرویس هایی را می توان پلتفرم خواند.معنی پلتفرم نرم افزاری در دنیای کامپیوتر و دیجیتال چیست؟ What is The Meaning Of Platfor

<-BlogAbout->
همه چی خونه
همه چی خونه
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ